Salmonia s.r.o.

MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, OPRAVY ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, DÍLENSKÁ VÝROBA, KOVOOBRÁBĚCÍ PRÁCE, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE, SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA, PROVÁDĚNÍ DROBNÝCH STAVEB ...

Aktuální informace

Aktuality ze školení květen 2014

6.1.2015

Operační program lidské zdroje a zaměstnanostč. 1

SALMONIA s.r.o. působící v oblasti montáží ocelových konstrukcí, oprav energetických zařízení, kovoobráběcích a svářečských prací si velmi dobře uvědomuje, že v dnešní době jsou investice do zaměstnanců základním předpokladem pro růst konkurenceschopnosti na trhu. Za základní pilíř úspěšnosti našeho podniku považujeme vzdělanost, odbornost a zručnost našich zaměstnanců, proto jsme se rozhodli realizovat projekt podporovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem:

Specifická školení zaměstnanců SALMONIA s.r.o. v oblasti výroby lanovkových drah a řetězových podavačů pro podporu konkurenceschopnosti společnosti

.

Tento projekt přináší komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu odborných a specifických kompetencí zaměstnanců naši společnosti v oblasti realizace projektu lanovkových drah, řetězových podávačů a související činnosti. Doba trvání projektu je únor – říjen 2014.

Do cílové skupiny bylo vybráno 30 osob napříč pracovními pozicemi z řad zaměstnanců naši společnosti. Dle profesního zaměření se jedná o technickohospodářské pracovníky – ředitel, specialisté, ekonom, mistři, vedoucí úseku, a dále pracovníky v dělnických profesích – montážní dělníci, dílenští pracovníci, elektrikáři, specialisté v oblasti svařování..

Projekt je v souladu s rovnými příležitostmi. V rámci klíčových aktivit budou realizovány 3 vzdělávací bloky:

  • KA 02 Techniky, návrhy, konstrukce a údržba lanovkových drah/S - Tento blok je připraven pro dělnické pracovníky, kteří si díky absolvování třech specifických kurzů zvýší svou specializaci a kompetence v oblasti techniky, manipulace, usazování a údržby nosné konstrukce lanovkových drah, včetně návrhů a realizace konstrukcí lanovkových drah, techniky spojů, potřebných pozemních úprav a montáže posuvných mechanismů nosných konstrukcí.
  • KA03 Techniky a návrhy řetězových podávačů/S - Díky šesti specifickým kurzům připraveným v tomto výukovém bloku získají dělníci z cílové skupiny cenné dovednosti v oblasti manipulace a techniky strojů řetězových podávačů, ustavování, montáže a diagnostiky jejich soustrojí, údržby a servisu řetězových podávačů.
  • KA 04 Manažerské dovednosti a uživatelská obsluha informačních technologií/O - Tento blok je připraven pro zaměstnance z řad vedení i dělnických profesí. Vybraní zaměstnanci si tedy v první části bloku prohloubí znalosti z oblasti manažerských dovednosti, komunikace a vedení lidí. Druhou část kurzů v tomto bloku tvoří obecný kurz MS Excel připravený pro dělníky.replica watches

Dětmarovice 1. května 2014, Ing. Lubomír Vojáček, project manager

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00145

Zpět