Salmonia s.r.o.

MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, OPRAVY ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, DÍLENSKÁ VÝROBA, KOVOOBRÁBĚCÍ PRÁCE, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE, SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA, PROVÁDĚNÍ DROBNÝCH STAVEB ...

Svářečská škola

Středisko svářečské školy je v sídle firmy v Dětmarovicích č.p. 1240. V těchto prostorách probíhá praktická i teoretická výuka. Tradice svářečské školy sahá do 80.let a navazuje na svářečskou školu provozovanou SOU Energetickým v Ostravě.
Výuku jsme schopni na přání zákazníka přesunout i do jeho prostor, jsou-li k tomuto účelu vhodné.

Základní kurzy dle ČSN 05 0705:

 • Metoda 111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • Metoda 135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu /MAG svařování/
 • Metoda 141 - Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu/TIG svařování/
 • Metoda 136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • Metoda 131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu /MIG svařování/
 • Metoda 311 - Svařování kyslíko-acetylénovým plamenem a řezání kyslíkem
 • Metoda 942 - Pájení na tvrdo

Zaškolovací kurzy dle ČSN 05 0705:

 • ZP 311-2 W 01 - řezání a drážkování kyslíkem
 • ZP 15-2 W 01 - řezání plazmou
 • ZP 942 W 31 - pájení na tvrdo mědi
 • ZP 111-1 W 01 - stehování el.obloukem obalenou elektrodou
 • ZP 135-1 W 01 - stehování tavící se elektrodou
 • ZP 141-1 W 01 - stehování netavící se elektrodou v inertním plynu

Přípravné kurzy na úřední zkoušky a obnovovací zkoušky úředních svářečů:

 • dle ČSN EN 287-1/oceli/
 • ČSN EN ISO 9606-2/hliník/
 • ČSN EN 12 732/zkouška svářeče plynovodů/
 • ČSN EN 13 133/zkouška páječe/
 • PED 97/23 ES/zkouška svářeče tlakových zařízení/

Periodické doškolení a přezkoušení z bezpečnostních ustanovení

 • Konzultační činnost,technologické postupy,příprava na na zkoušky postupů svařování dle ČSN EN ISO 15 614-1

Termíny dle dohody,možno provést doškolení i ve Vaší organizaci.

Termíny výše uvedených kurzů dle plánu, možno i přizpůsobit dle požadavků zákazníka.

Ceny smluvní podle metody a druhu materiálu, tloušťky, průměru zkušebního kusu.


Nová zkouška !

ČSN EN ISO 17 660-1,2 Zkouška svářeče betonářských ocelí