Salmonia s.r.o.

MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, OPRAVY ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, DÍLENSKÁ VÝROBA, KOVOOBRÁBĚCÍ PRÁCE, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE, SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA, PROVÁDĚNÍ DROBNÝCH STAVEB ...

Svářečské práce

Druhy svařovaných kovových materiálů.

 • Nelegované nízkouhlíkové oceli
 • Normalizačně žíhané jemno zrnné oceli s jmenovitou mezi kluzu > 360N/mm2
 • Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli a ocelolitiny s jmenovitou mezi kluzu > 360N/mm2
 • Kalené a popouštěné ocele s jmenovitou mezi kluzu > 360N/mm2
 • Nízkolegované žáropevné oceli Cr- Mo -V
 • Vysokolegované vanadiové oceli Cr- Ni -/Ni/
 • Korozivzdorné feritické,martenzitické oceli
 • Korozivzdorné austenitické oceli
 • Niklem legované oceli
 • Austenitické feritické korozivzdorné oceli/duplexní/
 • Oceli pro výztuže betonových konstrukci

Druhy svařovaných/pájených/ neželezných materiálů.

 • Hliník a slitiny hliniku
 • Měď a slitiny měďi

Používané metody svařování

 • 111-Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • 135-Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu /MAG svařování/
 • 141-Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu/TIG svařování/
 • 136-Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • 131- Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu /MIG svařování/
 • 311-Svařování kyslíko-acetylénovým plamenem a řezání kyslíkem
 • 942-Pájení plamenem na tvrdo

Další nabídka služeb

 • Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN 970
 • Zpracování technologických postupů svařování
 • Inspekční činnost
 • Příprava na zkoušky postupů svařování dle ČSN EN ISO 15 614-1
 • Zkoušky svářečů betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17 660-1,2