Salmonia s.r.o.

MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, OPRAVY ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ, DÍLENSKÁ VÝROBA, KOVOOBRÁBĚCÍ PRÁCE, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE, SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA, PROVÁDĚNÍ DROBNÝCH STAVEB ...

Výroba a montáže OK

Provádíme návrhy včetně projektové dokumentace, výrobu, montáže, úpravy a likvidace ocelových konstrukcí zejména:

 • haly
 • kontejnery
 • potrubní systémy
 • části výrobních linek
 • příčníky, podpěry,vazníky,drážky,schodiště,lávky, ochozy
 • kusové i sériové OK včetně tryskání a nátěrů

Opravy energetických zařízení, výroba strojů a jejich částí

Dlouhodobě smluvně zabezpečujeme opravy energetických zařízení v rozsahu:

 • údržba mlecích linek
 • údržba chemických úpraven vody a vodního hospodářství
 • údržba zauhlovacích zařízení
 • údržba odstruskování a odpopílkování
 • údržba topných systémů

Specializujeme se na výrobu strojů a jejich částí pro energetiku a cementárny :

 • Podavačů surového uhlí
 • Hřeblových dopravníků
 • Korečkových dopravníků
 • Řetězů a krytů dopravníků

Zámečnické práce

Osvědčený kolektiv zámečníků má zkušenosti s :

 • opravami v energetice, hutích, strojírenských firmách a firmách na výrobu stavebních hmot.

Ve vlastních dílnách jsme schopni vyrábět kusové i sériové zámečnické výrobky jako:

 • vrata
 • schodiště, zábradlí
 • stánky
 • přístřešky a provizoria

Elektro práce

 • Montáže, opravy a údržbu elektrického zařízení dodavatelským způsobem
 • Zhotovení a rekonstrukce el. instalací u rodinných a bytových domů
 • Montáže a opravy hromosvodní a zemnící sítě
 • Revize el. zařízení, hromosvodů, nářadí a pracovních strojů bez omezení

Svářečské práce

Druhy svařovaných kovových materiálů.

 • Nelegované nízkouhlíkové oceli
 • Normalizačně žíhané jemno zrnné oceli s jmenovitou mezi kluzu > 360N/mm2
 • Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli a ocelolitiny s jmenovitou mezi kluzu > 360N/mm2
 • Kalené a popouštěné ocele s jmenovitou mezi kluzu > 360N/mm2
 • Nízkolegované žáropevné oceli Cr- Mo -V
 • Vysokolegované vanadiové oceli Cr- Ni -/Ni/
 • Korozivzdorné feritické,martenzitické oceli
 • Korozivzdorné austenitické oceli
 • Niklem legované oceli
 • Austenitické feritické korozivzdorné oceli/duplexní/
 • Oceli pro výztuže betonových konstrukci

Druhy svařovaných/pájených/ neželezných materiálů.

 • Hliník a slitiny hliniku
 • Měď a slitiny měďi

Používané metody svařování

 • 111-Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • 135-Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu /MAG svařování/
 • 141-Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu/TIG svařování/
 • 136-Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • 131- Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu /MIG svařování/
 • 311-Svařování kyslíko-acetylénovým plamenem a řezání kyslíkem
 • 942-Pájení plamenem na tvrdo

Další nabídka služeb

 • Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN 970
 • Zpracování technologických postupů svařování
 • Inspekční činnost
 • Příprava na zkoušky postupů svařování dle ČSN EN ISO 15 614-1
 • Zkoušky svářečů betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17 660-1,2

Obráběčské práce

Z hlediska obrábění,dělení a jiných úprav kovů nabízíme:

 • soustružnické práce do 1,5 m točné délky a 340mm nad supportem
 • frézování do 200 mm výšky a 600 mm délky
 • vrtání do průměru 50 mm
 • dělení na hydraulických nůžkách do 10 mm tloušťky a 3 m délky
 • dělení plazmou
 • broušení včetně broušení na plocho i s úhly (magnetka)

Svářečská škola

Středisko svářečské školy je v sídle firmy v Dětmarovicích č.p. 1240. V těchto prostorách probíhá praktická i teoretická výuka. Tradice svářečské školy sahá do 80.let a navazuje na svářečskou školu provozovanou SOU Energetickým v Ostravě.
Výuku jsme schopni na přání zákazníka přesunout i do jeho prostor, jsou-li k tomuto účelu vhodné.

Základní kurzy dle ČSN 05 0705:

 • Metoda 111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • Metoda 135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu /MAG svařování/
 • Metoda 141 - Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu/TIG svařování/
 • Metoda 136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • Metoda 131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu /MIG svařování/
 • Metoda 311 - Svařování kyslíko-acetylénovým plamenem a řezání kyslíkem
 • Metoda 942 - Pájení na tvrdo

Zaškolovací kurzy dle ČSN 05 0705:

 • ZP 311-2 W 01 - řezání a drážkování kyslíkem
 • ZP 15-2 W 01 - řezání plazmou
 • ZP 942 W 31 - pájení na tvrdo mědi
 • ZP 111-1 W 01 - stehování el.obloukem obalenou elektrodou
 • ZP 135-1 W 01 - stehování tavící se elektrodou
 • ZP 141-1 W 01 - stehování netavící se elektrodou v inertním plynu

Přípravné kurzy na úřední zkoušky a obnovovací zkoušky úředních svářečů:

 • dle ČSN EN 287-1/oceli/
 • ČSN EN ISO 9606-2/hliník/
 • ČSN EN 12 732/zkouška svářeče plynovodů/
 • ČSN EN 13 133/zkouška páječe/
 • PED 97/23 ES/zkouška svářeče tlakových zařízení/

Periodické doškolení a přezkoušení z bezpečnostních ustanovení

 • Konzultační činnost,technologické postupy,příprava na na zkoušky postupů svařování dle ČSN EN ISO 15 614-1

Jakost ve svařování

Společnost zaměstnává zkušený tým svářecích technologů EWT (3 zaměstnanci), svářecího praktika EWP a svářecího inspektora EWT-I,jejichž prostřednictvím nabízí tyto kvalifikované služby:

 • zpracování technologických postupů svařování dle dodané dokumentace od zákazníka
 • inspekční činnost při svařování
 • vizuální kontrolu svárů dle ČSN EN 970
 • přípravu na zkoušky postupů svařování (WPQR) dle ČSN EN ISO 15 614-1
 • svářečský dozor při svařování betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660
 • vedení evidence svářečů ve firmách a zajišťování prodlužování kvalifikace svářečů
 • poradenskou činnost

Provozní úklidy a chemická čištění

 • provozní (těžké) úklidy včetně odvozu a likvidace odpadu
 • práce průmyslovým vysavačem
 • čištění nádob, chemických reaktorů
 • chemická čištění s ekologicky odbouratelnými čistidly a to výměníků, potrubních systémů, teplosměnných ploch v uzavřeném systému (viz prezentace)

Údržba zeleně

 • sekání, mulčování, sběr trávy
 • strojní sběr listí
 • strojní stříhání keřů, živých plotů
 • práce motorovou pilou
 • zimní strojní údržbu chodníků

Dopravní služby

 • přepravu nákladů vozy Avia a multikárou
 • vykládku a nakládku vysokozdvižnými vozíky i v terénu

Jiné služby

 • tryskání konstrukcí mobilní tryskací stanicí
 • stavbu jednoduchých lešení
 • šanování zaměstnanců v areálu Elektrárny Dětmarovice
 • pomocné stavební práce
 • instalatérské práce